Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy od godz. 17:00 7 października, do godz. 21:00 13 października do Lubcza
Nabożeństwo Fatimskie
13-go dnia każdego miesiąca
Wspólnota modlitewna TOTUS TUUS TOTA TUA
Zapraszamy na spotkania wspólnoty, które odbywają się w Lubczu na plebanii

 

 

„...Maryjo, Ty mówisz Bogu TOTA TUA - Cała Twoja, i przynosisz nam Jezusa. I my tak wołamy z Tobą.

Maryjo, Jan Paweł II mówił do Ciebie TOTUS TUUS - Cały Twój. I my z Nim wołamy do Ciebie”.

 

Wspólnota TOTUS TUUS TOTA TUA pragnie...

...obsypać różami różańca świętego swoją ukochaną Matkę – Maryję
...przepraszać i wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa, błagając o Boże      Miłosierdzie szczególnie w pierwsze soboty i piątki
...wyrzekać się nieustannie wszystkiego, co prowadzi do zła
...wypełnić Bożą wolę przez Maryję, mówiąc Bogu – ,,Oto ja służebnica Pańska’’ - Cała Twoja
...uwielbiać Boga z Maryją, śpiewając ,,Wielbi dusza moja Pana!’’
...oczekiwać i wołać o Ducha Świętego z Maryją  jak pierwsi apostołowie  ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!’’
...ofiarować siebie Bogu i przyjąć cierpienie jak Maryja ,,Niewiasta obleczona w słońce... woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia‘’
...adorować krzyż Jezusa, bo "w Nim wszystkie skarby mądrości"
...wołać o uświęcenie kapłanów, aby stali się jak Jezus "Tyś jest mój Syn Umiłowany"
...stać się iskrą Bożej miłości, niesioną przez wiatr Ducha Świętego, dokądkolwiek zechce, aby zapłonął ogień Jezusa "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął."

Spotykać się będziemy na Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu,medytacji Słowa Bożego, różańcu, modlitwie  uwielbienia, modlitwie  wstawienniczej. Będziemy również rozważać orędzia Fatimskie i inne orędzia. A wszystko to przez wstawiennictwo naszego świętego patrona - Jana Pawła II, świętego Michała Archanioła i innych orędowników - świętych Franciszka i Hiacyntę, świętego Wojciecha, świętego Maksymiliana Kolbego i innych męczenników.

 

Przyjdźcie! Nie zwlekajcie! Odpowiedzmy Bogu przez  Maryję w tym wyjątkowym czasie łaski danej nam z nieba!

Czy wiesz, co znaczy słynne zawołanie „Totus Tuus, Tota Tua”? Czy wiesz, że to tutaj leży tajemnica świętości Jana Pawła II? Czy wiesz, że ta tajemnica jest nierozerwalnie połączona z tajemnicą fatimską? …Totus Tuus - cały twój… Tota Tua - cała twoja… z małej niebieskiej książki „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Jan Paweł II poznał, czym jest całkowite oddanie się w niewolę miłości Matce Bożej, po to, aby całkowicie należeć do Jezusa. Ludwikowe „Totus Tuus” stało się mottem duchowej drogi papieża, ale wiele zmieniło się 13 maja 1981 roku. Wtedy dokonano zamachu, w tej samej godzinie, w której Matka Boża przyszła do dzieci z Fatimy, i dzięki interwencji Maryi papież został ocalony. Kula zmieniła bieg w cudowny sposób i nie zabiła Jana Pawła II. Papież zrozumiał wtedy, że Matka Boża uratowała mu życie, aby spełnił Jej posłannictwo i oddał świat Niepokalanemu Sercu jak prosiła, aby ustrzec go przed karą, którą miała być kolejna wojna. Od tamtej pory Jan Paweł II mawiał, że to Maryja gra rolę papieża. W swoim testamencie napisał "W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, (...) nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość."
 
Czy Jego świętość, której mogliśmy namacalnie doświadczać, i wezwanie Matki Bożej nie są wystarczającym powodem dla nas do pospolitego ruszenia i wołania razem z Nim – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi!"... przez Niepokalane Serce Maryi? Matka Boża jest małżonką Ducha Świętego, dlatego z Nią wołając, Duch Święty nigdy nam nie odmówi, ale najpierw przynieśmy Jej róże, róże różańcowe, przepraszając za niewierności temu, co Jej obiecaliśmy, a Ona wypełni nas Duchem Świętym, a Ten z mocą wkroczy w nasze życie, czyniąc cuda Bożej łaski. A wszystko to, aby Bóg Ojciec, Syn Boży Jezus Chrystus i Duch Święty został uwielbiony!          

http://totustuustotatua.pl/      tel. 733 886 150